Lekkursen   

Dans, sång och lek för 4–9-åriga
Kursen utgör för många barn den första bekantskapen med finlandssvensk folklig kultur och är ytterst populär.

preliminära datum

27.12.2021 - 2.1.2022                                         

Lekkursbarnen får låna en folkdräkt att dansa i vid avslutningsfesten
                                       

Förfrågningar till kansli@brage.fi